Vereffening

 

Vereffening

Heeft u een nalatenschap beneficiair aanvaard, dan dient de nalatenschap in beginsel te worden vereffend volgens de wet. De erfgenamen treden gezamenlijk op als vereffenaar. Vereffenen betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd dienen te worden bij de afwikkeling van een nalatenschap. Deze richtlijnen zijn te vergelijken met een faillissementsprocedure en werken in veel gevallen kostenverhogend.

Indien u een nalatenschap beneficiair wenst te aanvaarden, doet u er verstandig aan om advies in te winnen over het verloop van de afwikkeling. U bent immers persoonlijk aansprakelijk.

De rechtbank kan ook een vereffenaar benoemen. Dit wordt “zware vereffening” genoemd omdat de rechter toeziet op naleving van alle formele procedures van de vereffening.


Door de hulp en het advies van Mooi Nalaten was ik verzekerd van deskundig en efficiënt handelen. Dat geeft mij rust en zekerheid.

 
Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op.
Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of linda@mooinalaten.nl