Privacy Statement Mooi Nalaten

 

Privacy Statement Mooi Nalaten

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt gegevens met ons als:

 • U een adviesgesprek met Mooi Nalaten heeft;
 • U zich inschrijft voor lezing.

 • De gegevens die Mooi Nalaten gebruikt zijn bijvoorbeeld aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het aangaan van een gesprek hebben wij meer gegevens nodig zoals bijvoorbeeld de WOZ- waarde van uw woning en een aantal gegevens van uw kinderen. Dit is nodig om u juist te kunnen adviseren.

  Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

  Mooi Nalaten is gespecialiseerd in het geven van advies over erfrecht/ estate planning en het afwikkelen van nalatenschappen. Dit kan nu eenmaal niet zonder een minimum aan bepaalde persoonsgegevens.

  Om u juist te adviseren hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Zonder uw familiesituatie en vermogenspositie in kaart te brengen is het niet mogelijk om u goed te adviseren.

  Van wie hebben wij persoonsgegevens? Wij verzamelen zelf persoonsgegevens van:

 • Personen die gebruik willen maken van onze dienstverlening
 • Personen die gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening
 • Personen die zich hebben ingeschreven voor onze lezingen<>li>


  Wij vinden het belangrijk dat met de persoonsgegevens van onze (potentiële) cliënten zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Onze uitgangspunten zijn:

 • Zo min mogelijk gegevens verzamelen, alleen wat écht noodzakelijk is voor een kwalitatief uitstekende dienstverlening;
 • Onze administratieve processen zijn zo ingericht dat de persoonsgegevens zoveel mogelijk afgeschermd zijn.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  In onderstaande tabel kunt u zien welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe wij aan deze gegevens komen, met welk doel dit verzameld wordt en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

  Omschrijving Welke gegevens? Doel Bron Bewaren
  Lezing Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer 1) Nasturen samenvatting 2) Snel en gemakkelijk een afspraak met u kunnen inplannen voor een adviesgesprek Door u zelf aan ons doorgegeven 1 jaar
  Interesse in de dienstverlening Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, geslacht en telefoonnummer Snel en gemakkelijk een afspraak met u kunnen inplannen voor een adviesgesprek Door u zelf aan ons doorgegeven 1 jaar
  Gebruik gemaakt van de dienstverlening Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer Geboortedatum, burgerlijke staat Naam, geboortedatum en geslacht van uw erfgenamen Naam van de notaris indien er een bestaand testament is. Roepnamen van uw broers en zussen Gegevens die uw vermogen in kaart brengen. Denk hierbij aan bijv. WOZ waarde, (hypotheek)schulden, bedrijfsvermogen etc. Uw wensen aangaande het (levens)testament. U bijstaan bij vragen en/of veranderingen die ontstaan in de periode nadat wij u geadviseerd hebben. Door u zelf aan ons doorgegeven Tot u verzoekt om de gegevens te verwijderen

  Met wie delen we persoonsgegevens?

  In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is.

  Als u gebruik maakt van onze dienstverlening en het noodzakelijk is dat u voor de uitvoering daarvan gebruik maakt van andere specialisten (zoals een notaris, accountant of advocaat) dan is het noodzakelijk dat we uw gegevens delen met de betreffende specialist.

  Verder kan het zo zijn dat wij door overheidsinstanties verplicht worden om uw gegevens te overhandigen. Dit zullen wij alleen doen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  Hoe zorgen wij dat we op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan?

  Wij waarderen uw privacy en vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan.

  Wij proberen het aantal gegevens wat wij van u verzamelen tot het absolute minimum te beperken; we willen alleen verzamelen wat we echt nodig hebben.

  Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

  Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt dan gebruik maken van uw ‘Recht van inzage’. Ook kunt u uw gegevens wijzigen en gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’?

  Tot slot kunt u er ook voor kiezen om uw gegevens compleet te laten verwijderen. Dit heet het ‘Recht op vergetelheid’. Houdt u er rekening mee dat als wij uw gegevens verwijderd hebben wij u niet kunnen adviseren tenzij u ons opnieuw zelf de gegevens aanlevert.

  Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? Stuur dan graag een brief aan:

  Mooi Nalaten
  Fritz Kreislerhof 3
  3543 HN Utrecht
  Of stuur een e mail bericht naar: linda@mooinalaten.nl

  Stuur graag een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of andere identificatiebewijs mee en neem de volgende maatregelen tegen identiteitsfraude:

 • Schrijf op de kopie dat het een kopie is;
 • Schrijf op de kopie dat deze voor Mooi Nalaten bedoeld is;
 • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft;
 • Streep uw Burgerservicenummer (BSN) door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.

 • Wij zorgen dat u binnen 4 weken na ontvangst van uw brief een reactie krijgt.

   
  Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op.
  Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
  Ik ben te bereiken via 06-36305919 of linda@mooinalaten.nl