Erfbelasting

 

Erfbelastingaangifte-assistent

Bij de afwikkeling van een nalatenschap krijgt u te maken met fiscale verplichtingen. Er moet voor de laatste keer een aangifte inkomstenbelasting worden gedaan en er moet een aangifte erfbelasting worden gedaan voor degene die iets uit de nalatenschap verkrijgen.

De aangifte erfbelasting is een complexe aangifte omdat u naast kennis van het erfrecht tevens kennis van de Successiewet 1956 moet hebben. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van het geërfde bedrag en van uw relatie tot de overledene. Als u bijvoorbeeld erft van een tante betaalt u meer belasting, dan wanneer u erft van uw ouders. Daarnaast kent de Successiewet 1956 ook vrijstellingen per groep. Deze vrijstellingen zijn van invloed op uw verkrijging. De vrijstellingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Omdat wij kennis hebben van het erfrecht en van de Successiwet 1956 vullen wij de aangifte erfbelasting moeiteloos voor u in en zorgen wij er voor dat u zo min mogelijk erfbelasting betaald.

Wilt u zo min mogelijk erfbelasting betalen, laat u dan adviseren en begeleiden door Mooi Nalaten. De Aangifte-assistent van Mooi Nalaten is er voor u. Wij zijn hebben al een kwart eeuw ervaring met het verzorgen van complexe aangiften erfbelasting.

 
Wilt u weten wat Mooi Nalaten voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op.
Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Ik ben te bereiken via 06-36305919 of linda@mooinalaten.nl